NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

Carnaval 2019
Op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart a.s. worden er 2 carnavalsmiddagen georganiseerd, speciaal voor ouderen, door het Bestuur van ’t Slotje i.s.m. Stichting Carnaval Herpen. U komt toch zeker ook? Verkleden is altijd leuk, maar niet verplicht. Beide middagen beginnen om 14.00 uur.

Dansen in Dorpshuis ’t Slotje
Op vrijdag 15 februari 2019 organiseren de K.B.O.’s van Herpen, Overlangel en Ravenstein weer een dansmiddag, deze keer in Dorpshuis ‘t Slotje.
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Aanvang 14.00 uur en de entree gratis. D.J. Jo verzorgt weer gezellige dansmuziek, voor elk wat wils. U bent van harte welkom.

Jaarvergadering
Onze jaarvergadering wordt gehouden op 14 maart a.s., aanvang 14.00 uur.

Inloopspreekuur voor computervragen
Heeft u een vraag over het gebruik van de computer of computerprogramma’s dan bent u welkom op 27 februari a.s. (laatste woensdag van de maand) in ’t Slotje van 14.00-16.00 uur.

Plus-zegels voor de kienclub
Onze oproep om overgebleven zegels voor de Plus-levensmiddelenpakketten bij ons
in te leveren, is in 2018 zeer succesvol geweest. Veel leden hebben hieraan gehoor gegeven. Ook dit jaar willen we graag weer een beroep op u doen.
De zegels mag u in de brievenbus doen bij Leen den Brok, Siroenenhof 1 of Marijke Ermers, Kruisstraat 80.

Vrijwilligersavond
Op 8 maart a.s. worden onze vrijwilligers weer bedankt door een feestavond aanvang 20.00 uur in ’t Slotje. We hopen dat we nog lang een beroep op de vrijwilligers van de KBO mogen doen. Uitnodiging volgt.

Wandelen Herperduin
Ipv fietsen gaan we in de wintermaanden 1x per 2 weken wandelen in Herperduin we starten bij de Kriekeput om 13.30 uur. Eerstvolgende is op donderdag 14 februari a.s.

Reisjes
De datums voor de reisjes zijn bekend, noteer alvast in uw agenda.
7 mei a.s. middagreis
16 mei a.s. dagreis

Contributie 2019
Leden die nog niet de contributie voor 2019 betaald hebben graag voor 15 februari a.s. overmaken banknr. NL82RABO0121691772 tnv. KBO Herpen. Onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer.

Reacties zijn gesloten.