KBO-Herpen is er ook voor u!


KBO Herpen is een gezelligheids- en belangenvereniging voor senioren vanaf 50 jaar en heeft 299 leden. Verder zetten zich ruim 40 vrijwilligers op verschillende terreinen belangeloos in ten behoeve van onze vereniging.Elke week worden er verschillende sociale, culturele en sportieve activiteiten georganiseerd door de vereniging, hierbij kunt u denken aan biljarten, jokeren/rikken, computerspreekuur, toneelspelen, kienen en fiets- of wandeltochten. Zie de info hierover verder op deze website.We vieren samen sint en kerst. Zetten onze vrijwilligers in het zonnetje en geven extra aandacht aan onze leden van 80 jaar en ouder.Alle ‘binnenactiviteiten’ worden in ’t Slotje georganiseerd.


Twee keer per jaar organiseren we een reisje en gaan we met de leden die zich hiervoor aanmelden met de bus op stap.11x per jaar verschijnt onze Nieuwsbrief met daarin allerlei informatie van KBO-Herpen die belangrijk voor u is.Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor dit jaar bedraagt € 25,00 per persoon.


Doelstellingen KBO Herpen


Wij stellen als doel het ontplooien van activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van sociale contacten, het samen doen en het behartigen van de belangen van senioren.Wij bieden onze leden gevarieerde, gezellige, educatieve en sportieve ontspanningsmogelijkheden aan.Wij proberen door middel van bijeenkomsten gehoor te geven aan vragen, die leven bij onze leden.


Wilt u lid worden van onze vereniging? Klik dan hier -> Lid worden? voor het aanmeldingsformulier.
De gegevens op dit formulier hebben wij nodig om uw lidmaatschap in behandeling te nemen. Na het versturen van dit formulier zal er contact met u opgenomen worden.

Privacy-beleid van K.B.O.- Herpen i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de A.V.G. van kracht geworden. De A.V.G. omvat nieuwe privacy-regels voor de gehele Europese Unie, dus ook voor Nederland. Ook K.B.O.-Herpen dient zich aan deze regels te houden.
De A.V.G. vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij bewaren uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboorte-datum, eventueel e-mail adres, telefoonnummer en de aanvangsdatum van uw lidmaatschap van KBO-Herpen), in een digitaal bestand.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Alléén K.B.O.-Brabant krijgt van ons deze gegevens omdat wij u bij deze instantie aanmelden als KBO-lid.
Wij maken alleen gebruik van uw gegevens voor zaken, die betrekking hebben op uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Wij gaan er vanuit dat u hiermee akkoord gaat. Als u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens kunt u dit schriftelijk of per email, via email-adres kbo@kboherpen.nl, doorgeven aan onze secretaris.

Reacties zijn gesloten.