NIEUWSBRIEF November 2018

Terugblik op de viering van het 60-jarig jubileum van onze KBO op 13 oktober j.l.

We hebben lang naar deze viering uitgekeken, en nu is het alweer voorbij. Maar …… wat hebben wij, als bestuur, en hopelijk ook u als leden, genoten op deze feestdag en er mooie herinneringen aan overgehouden.De receptie was erg gezellig en werd door veel genodigden bezocht. Ook een groot aantal leden kwam het bestuur feliciteren.De door Marc van den Berg gemaakte foto’s zullen wij in ons archief bewaren als tastbare herinneringen voor onze geschiedschrijving.Tonny van Berkel heeft een mooie impressie gefilmd voor Omroep Walraven, waarin ook een interview met Abby Fleuren is opgenomen. (Deze film is inmiddels uit-gezonden, maar kunt u nog bekijken via www.omroepwalraven.nl).’s-Avonds een geweldig diner bij Thekes, waaraan veel leden deelnamen. Het eten was heerlijk en er werd druk gebuurd. Een mooie afsluiting van deze feestelijke dag.

Het bestuur wil niet alleen de feestcommmissie bedanken voor de goede organisatie, maar ook iedereen die door zijn aanwezigheid, felicitaties, cadeaus of anderszins heeft bijgedragen aan het onvergetelijk maken van deze viering.

Wandelen
Het fietsseizoen is inmiddels afgesloten. Daarom gaan we tijdens de wintermaanden om de 14 dagen wandelen op de donderdag-middag. De eerste wandeltocht houden we op 8 november 2018. Om 13.30 uur verzamelen bij “De Kriekeput”. Na afloop van de wandeltocht gaan we gezellig koffie drinken.

Open dag fitness and healthclub “Get in shape”, ‘t Kolkske 9, Ravenstein
Deze open dag vindt plaats op zondag 11 november, van 12.00-15.00 uur. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.Diverse leden volgen al de fitness-lessen, die van maandag t/m vrijdag vóór de middag worden gegeven. Voor meer bijzonderheden kijk op www.getinshape-ravenstein.nl

Dansmiddag
Op vrijdag 16 november organiseren de K.B.O.’s van Herpen, Overlangel en Ravenstein een dansmiddag in het Slotje te Herpen. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. Ook mensen die géén lid zijn van de K.B.O. zijn van harte welkom, breng dus gerust vrienden of kennissen mee. D.J. Jo draait weer gezellige dansmuziek, voor elk wat wils. Ook als u alleen naar mooie muziek wilt luisteren of een praatje wilt maken bent u van harte welkom.

Uitnodiging voor de Ontspanningsmiddag van de H.O.R.
Op vrijdag 23 november nodigen de KBO’s van Herpen, Overlangel en Ravenstein u uit voor een ontspanningsmiddag in ‘t Slotje te Herpen. Op deze ontspannings- middag zal Marie-Christien Verstraten voor u optreden.Tijdens deze middag krijgt u een kopje koffie/thee en nog één consumptiebon voor een drankje aangeboden. Ook zal er gezorgd worden voor een versnapering op de tafels.

Na het optreden van Marie-Christien is er nog gelegenheid om samen te buurten en een glaasje te drinken.
Zaal open: vanaf 13.30 uur
Aanvang optreden: 14.00 uur
De besturen van de H.O.R. wensen u een gezellige middag toe.

Computerinloopmiddag
Op woensdag 28 november houden we weer een computerinloopmiddag in ‘t Slotje. Aanvang 14.00-16.00 uur. Onze leden, Pieta van Santvoort (tel. 412726), Henny de Kleijn (tel. 412450) en Lambert van Haren zullen u weer graag helpen bij het omgaan met de computer.
Deze inloopmiddag wordt op elke laatste woensdag van de maand gehouden.
Hebt u een vraag over het gebruik van de computer of computerprogramma’s, dan bent u van harte welkom. U kunt gewoon even binnen lopen, maar ook vooraf met een van bovenstaande vrijwilligers bellen. Ze kunnen zich dan voorbereiden op uw vraag. Wel graag zelf een laptop meebrengen.

Senioren Expo 2019
Op woensdag 16 januari 2019 gaan we weer met de bus naar de Senioren Expo te Veldhoven. De kosten zijn € 7,– per persoon (busreis + entree). Als je mee wilt gaan kun je je tot uiterlijk 29 november opgeven bij Harrie van den Berg, tel. 06-53148582 of via kbo@kboherpen.nl. We verwachten om ca. 9 uur te vertrekken, maar dat geven we t.z.t. nog door.

Raboclubkascampagne
Met de Raboclubkascampagne hebben we het mooie bedrag van € 568,00 binnen kunnen halen. Dank aan Tonny Klerks en Jos van den Hoogen, die deze aktie namens ons bestuur hebben begeleid en aan de Rabobank die het geld ter beschikking heeft gesteld.
Maar natuurlijk een speciaal dankwoord aan iedereen die op ons heeft gestemd!!

Comments are closed