NIEUWSBRIEF februari 2020

Op maandagmiddag 24 februari 2020 organiseert het bestuur van Dorpshuis ‘t Slotje i.s.m. KBO, een dansmiddag speciaal voor de ouderen, in Dorpshuis ‘t Slotje. Iedereen, dus ook niet leden zijn van harte welkom. Verkleden is altijd leuk, maar niet verplicht. Aanvang 14.00 – 17.00 uur. Dinsdagmiddag 25 februari is er geen dansen. Het Bestuur wenst iedereen een heel fijn carnaval.  

Contributiebetaling, nog niet iedereen heeft de contributie voor 2020 voldaan. Graag alsnog het bedrag van € 25,– per persoon overmaken op onze rekening bij de Rabobank. t.n.v. KBO Herpen, onder vermelding van uw straatnaam en huisnr. Ons IBANnr. is NL82RABO0121691772.

Woord in Beeld, het idee is om op donderdag 16 april 2020 in de Heemkamer een lunch (12:00 u) te organiseren met senioren en leerlingen basisschool groep 7/8. Tijdens de lunch gaan de kinderen in gesprek met u over het thema Oorlog en Vrede. De kinderen gaan de vragen voorbereiden.In totaal kent de groep 40 kinderen. De verdeling wordt gemaakt over + 6 of 7 tafels. Per tafel 2 KBO leden en 5 of 6 kinderen, waarbij 14 KBO leden worden uitgenodigd om verhalen tijdens en vlak na de oorlog te vertellen.Bent u voor, tijdens of vlak na de oorlog geboren?Inspireert het thema u om hierover in gesprek te gaan met de kinderen? Mocht u graag hieraan deel willen nemen, meld u zich dan voor 15 februari a.s.  bij Tonny Klerks telefoon 06-30974367 of per mail kbo@kboherpen.nl

Jaarvergadering, op donderdag 5 maart a.s. organiseren we de jaarvergadering in Dorpshuis ‘t Slotje. Aanvang 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.

Vrijwilligersfeestavond. Vrijdag 13 maart a.s. wordt de jaarlijkse feestavond gehouden voor de vrijwilligers die toch ieder jaar weer diverse werkzaamheden voor onze vereniging verrichten. De uitnodiging volgt.

Computerinloopmiddag, in verband met carnaval is de inloopmiddag nu op woensdag 19 februari  van 14.00-16.00 uur, i.p.v. 26 februari. Heeft u een vraag over het gebruik van uw computer, programma’s of uw mobiele telefoon dan bent u van harte welkom. U kunt gewoon even binnen lopen. Wel graag een laptop of mobiele telefoon meebrengen.

Plus-zegels voor de kienclub, onze oproep om overgebleven zegels voor de Plus-levensmiddelenpakketten bij ons in te leveren, is in 2019 zeer succesvol geweest. Veel leden hebben hieraan gehoor gegeven. Ook dit jaar willen we graag weer een beroep op u doen. De zegels mag u in de brievenbus doen bij Leen den Brok, Siroenenhof 1 of Marijke Ermers, Kruisstraat 80.  

Regiotaxi. Gemeente Oss heeft besloten dat vanaf 1 april 2020, niet meer met de minimapas, goedkoop met de Regiotaxi kunt reizen. U betaalt dan het normale tarief. Lukt het niet om met het openbaar vervoer (bus of trein) te reizen? Bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent of in een rolstoel zit? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Wmo-vervoerspas. Een minimapas daar had u geen indicatie voor de gemeente nodig. De minimapas is een heel andere pas, als de pas van de WMO. De pas via de WMO daar veranderd niets aan, u kunt daarvan gewoon gebruik blijven maken. Heeft u nog vragen dan mag u altijd contact opnemen met Tonny Klerks telf. 411915 (Clientenondersteuning)

Wandelen i.p.v. fietsen. In de wintermaanden oktober tot april wordt er onder begeleiding van Abby Fleuren in de omgeving van Herpen gewandeld. We gaan om de 2 weken wandelen bij Herperduin. Mocht u het leuk vinden om gezamenlijk een wandeling te maken, we starten om 13.30 uur bij Zwembad de Kriekeput.

Comments are closed