NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2018

Dansmiddagen

In het najaar gaan we op onderstaande data weer dansen met muzikale medewerking van D.J. Jo:
Herpen, ‘t Slotje: 21 september en 16 november
Ravenstein, Vidi Reo: 19 oktober
Aanvang 14.00 uur. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Toneelstuk
Op zaterdag 29 september om 14.00 uur organiseren Zorgcöoperatie Herpen,
K.B.O. Herpen en Vrouwen van Nu gezamenlijk een toneelspel over liefde en dementie. Het toneelstuk wordt opgevoerd door de Stichting Nocturne. Wij komen hierop in onze nieuwsbrief van sept. nog uitgebreid terug. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op 25 mei 2018 is de A.V.G. van kracht geworden. De A.V.G. omvat nieuwe privacy-regels voor de gehele Europese Unie, dus ook voor Nederland. (De A.V.G. vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp))
Ook KBO Herpen dient te voldoen aan deze verordening. Binnen ons bestuur is de secretaris aangewezen als verantwoordelijk voor de uitvoering.
Om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen hebben wij uw toestemming nodig om uw e-mailadres te mogen bewaren en te gebruiken voor het voeren van correspondentie met u en om u onze nieuwsbrief toe te kunnen zenden.
Wij maken alleen gebruik van uw gegevens voor zaken, die betrekking hebben op uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Zonder tegenbericht van uw kant, gaan wij ervan uit dat u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig om blijven gaan met uw privacy.

Comments are closed