NIEUWSBRIEF September 2018

Toneelmiddag

Op zaterdag 29 september organiseert de Zorgcoöperatie Herpen in samenwerking met KBO-Herpen en Vrouwen van Nu een toneelmiddag  over dementie en liefde, genaamd “Ik wil je niet kwijt”.
De theatergroep Nocturne uit Nijmegen zal deze tragikomedie voor u spelen. Na afloop van het toneelstuk praten we na in groepjes voor iedereen die dat wil. De toneelspelers sluiten bij de groepjes aan.
De rode draad in dit toneelstuk is de liefdevolle verbintenis tussen twee oudere mensen; een band die sterker is dan de ellende die hen overkomt.
Hieronder een korte samenvatting over de inhoud van het stuk:
Thea en Joop zijn 50 jaar getrouwd, wanneer Thea gaat dementeren. Terwijl
Joop en de mensen in haar directe omgeving zich zorgen maken, blijft zij nog
steeds haar situatie ontkennen. Dit leidt tot “grappige” gesprekken met een arts en een gemeenteambtenaar. Wanneer Thea wordt opgenomen in een verzorgingstehuis mist Joop haar heel erg en overweegt haar terug te halen en zelf de zorg te regelen. De gemeente-ambtenaar, inmiddels zzp-er geworden, biedt aan hem hierbij te helpen. Hij schakelt  mantelzorgers in en vertelt hen hierbij over zijn opvatting over een zorgconcept met veel “win-win”-situaties.
 
Locatie: ‘t Slotje te Herpen.
Inlooptijd: 13.30 uur met koffie/thee
aanvangstijd toneelspel:  14.00 uur
Kosten: € 3,00 p.p. incl. koffie en een consumptie (te betalen in ‘t Slotje, bij binnenkomst).
U kunt zich voor het bijwonen van dit toneelstuk opgeven vóór 20 september.
Let op: U geeft zich één keer op: ofwel bij K.B.O.-Herpen, bij de Zorgcoöperatie of bij Vrouwen van Nu.
Als u zich opgeeft bij KBO-Herpen kunt u dat doen via onze secretaris, Harrie van den Berg, tel. 06-53148582 of per email: kbo@kboherpen.nl. Iedereen is welkom, ook mensen die géén lid zijn van bovengenoemde 3 verenigingen.

Computerspreekuur
Op woensdag 26 september starten we weer met ons computerspreekuur in ‘t Slotje. Aanvang 14.00-16.00 uur. Wij vinden het fijn dat onze leden Pieta van Santvoort (tel.  412726) en Henny de Kleijn (tel. 412450) hebben toegezegd, dat ze deze taak weer op zich zullen nemen. Dit computerspreekuur zal, bij voldoende belangstelling, op elke laatste woensdag van de maand plaatsvinden.
Leden die kennis willen maken met het gebruik van de computer, of moeite hebben met computerprogramma’s,  zijn van harte welkom. Je kunt gewoon even binnenlopen, maar je kunt ook vooraf even met een van bovenstaande vrijwilligers                             bellen, dan kunnen ze zich alvast voorbereiden op jouw vraag. Graag zelf een laptop meebrengen.

Dansmiddagen Op vrijdag 21 september organiseren de KBO’s van Herpen, Overlangel en Ravenstein (H.O.R.) weer een dansmiddag in ‘t Slotje. Aanvang 14.00 uur.
Entree: gratis.
Het is jammer dat zo weinig personen deze gezellige dansmiddagen bezoeken. Daarom willen wij u vragen om ook mensen uit uw omgeving, vrienden of familie, te vertellen over deze dansmiddagen, want iedereen is welkom; ook mensen die geen lid zijn van de KBO.
D.J. Jo verzorgt weer de dansmuziek, voor elk wat wils.

K.B.O. Overlangel organiseert Klassiek Concert
Op zondag 30 september  wordt van 13.30-14.45 uur in de kerk van  Overlangel  een klassiek concert georganiseerd met composities van Brahms tot Vloeimans.
De kerk is open vanaf 13.00 uur. Om 13.10 uur  speelt Gerard Bierman uit Herpen op het kerkorgel als ontvangst bij binnenkomst. Daarna zijn er optredens van koor Forte Vicante (Overlangel), trompettist Sanne Giezen (Overlangel), violisten Iris v. Nuland (Oss) en Lola Pansier (Oss), pianist Thomas Saedt (Ravenstein) en zangeres Marie-Christien Verstraten (Volkel).
De entree-kaarten kosten € 7,00 per stuk en de verkoop is al van start gegaan. U kunt deze kaarten kopen bij de Kringloop in Overlangel (dinsdag-zaterdag), bij Joke Reijs, tel. 06-14519663 en bij Frank van Dongen, tel. 06-21996910. Na het betalen van de kaartjes worden deze evt. voor u gereserveerd gehouden en kunnen ze worden opgehaald bij de kerk vanaf 12.45 uur.
Let op: er zijn 100 kaarten beschikbaar en op = op.
 
Museum Plusbus
Op maandag 22 oktober kunnen we met de Museum Plusbus naar het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
U kunt gratis met de bus mee naar dit museum. Alleen de lunch is voor eigen rekening. De kosten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf je lunch mee te nemen en bijv. in de bus op te eten.
Op woensdag 3 oktober  kunt u zich in ‘t Slotje opgeven van 11.00 tot 12.00 uur.  

Raboclubkascampagne
Wij hebben onze vereniging inmiddels aangemeld voor de Rabo Clubkascampagne.
Ons doel is dit jaar: aanschaf van nieuwe blouses voor de leden van onze biljartvereniging.
In september zullen door de Rabobank de stemkaarten worden thuisgestuurd.
Ook dit jaar mag u weer 5 stemmen uitbrengen; echter, u mag op elke vereniging die u uitkiest,  maar één stem uitbrengen en het is verplicht om de 5 stemmen allemaal uit te brengen.
Mogen wij weer op uw stem rekenen?
Als u thuis graag hulp hebt bij het digitaal invullen van uw stemformulier, dan helpen wij u daarbij graag. Ook willen wij het stemformulier bij u ophalen en voor u stemmen. U kunt hiervoor bellen met ons bestuurslid Tonny Klerks. Haar telefoonnummer is 411915 of 06-30974367.
Zij zal u graag van dienst zijn.

Activiteiten onderafdelingen
Ook onze onderafdelingen zijn weer gestart met hun activiteiten. Als u over een bepaalde activiteit wat meer wilt weten of misschien eraan meedoen,  dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen

Biljartclub             Jos van den Hoogen          411201                                

Kienen                   Leen den Brok                  0652343386 1ste maandag v.d. maand                                                                                       

Kaartclub              Ruud Hoeks                      416069 (op de dinsdagmiddag)    

Koersbalclub         Thera Jans                        411566 (op woensdagmiddag)

Gymclub                 Sjaan Spanjers                 411448 (op donderdagmorgen)

Nordic Walking     Corrie Bens                       0412-401320 (op woensdagmorgen)

Fietsmiddagen       Abby Fleuren                    413103 (om de 14 dagen op donderdagmiddag   Dansmiddagen       Marijke Ermers               413943 (nader info via nieuwsbrief )                     Lijndansen              Annie van Rooij               413583 (op de donderdagmorgen en  -middag)

Computerspreekuur   Hennie de Kleijn/  412450 (laatste woensdagmiddag van de maand                                           Pieta v. Santvoort                412726 

Cliëntondersteuning   Tonny Klerks                        411915 of 06-30974367

Comments are closed