KERSTVIERING 2018

Op 20 december j.l. hebben we in Dorpshuis ‘t Slotje weer onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst gevierd.
Ongeveer 210 personen waren hierbij aanwezig.
We zijn bij elkaar gekomen omdat het woord “Kerstmis” voor ons nog steeds iets betekent.
Herinneringen komen naar boven, bij iedereen verschillend.
Het is ook goed dat we er even bij stil stonden, dat sommigen het niet zo goed getroffen hebben door ziekte of verlies van een dierbaren.
Aan de overleden leden van de KBO hebben we ook nog even aandacht aan geschonken.
Het koortje, onder leiding van Cor Zwaans, luisterde deze viering geheel mee op, waardoor er mooie kerstliedjes door iedereen meegezongen werd.

Na deze Kerstgedachte kregen we een mooi toneelstuk, opgevoerd door de toneelclub van onze KBO leden.
Uiteindelijk ging het verhaal over een licht blauwe brief met bloemengeurtjes.

Na een daverend applaus voor de toneelclub werd om 17.45 uur een heerlijke koffietafel aan onze leden aangeboden.
Daarna werd deze Kerstmiddag afgesloten en kunnen we terugkijken om een mooie middag.

Het bestuur van de KBO bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie Kerstbijeenkomst en wenst allen een goed Kerstfeest toe, dat iedereen op zijn eigen manier beleeft.

Reacties zijn gesloten.