NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

De feestdagen zijn weer achter de rug en we hebben een spiksplinternieuw jaar voor
de boeg. Dus gaan we weer van start met onze activiteiten.

Bezoek aan Seniorenexpo Veldhoven
Op woensdag 16 januari a.s. bezoeken we de Seniorenexpo te Veldhoven.
Even een herinnering voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven: de bus staat bij de kerk en vertrekt om 8.30 uur.

Op vrijdag 18 januari 2019 organiseren de K.B.O.’s van Herpen, Overlangel en Ravenstein een dansmiddag in het Vidi Reo te Ravenstein. Ook niet-leden zijn van harte welkom, breng dus gerust vrienden en kennissen mee. De aanvang is 14.00 uur en de entree gratis. D.J. Jo verzorgt gezellige dansmuziek, voor elk wat wils.
Ook als u niet wilt/kunt dansen, maar onder het genot van een drankje naar gezellige muziek wilt luisteren of zo maar een praatje maken, bent u van harte welkom.

Computerinloopmiddag
Op woensdag 30 januari houden we weer een computerinloopmiddag in Dorpshuis’t Slotje. Aanvang 14.00-16.00 uur. Onze leden, Pieta van Santvoort (tel.  412726), Henny de Kleijn (tel. 412450) en Lambert van Haren zullen u weer graag helpen bij het omgaan met de computer.
Deze inloopmiddag wordt op elke laatste woensdag van de maand gehouden.
Hebt u een vraag over het gebruik van de computer of computerprogramma’s, dan bent u van harte welkom. U kunt gewoon even binnen lopen, maar ook vooraf met een van bovenstaande vrijwilligers bellen. Ze kunnen zich  dan voorbereiden op uw vraag. Wel graag zelf een laptop meebrengen.

Opgeven voor etentje leden
Op donderdag 7 februari kunnen we ‘s-avonds gaan eten bij Het Hooghuis, locatie Zuid, Ruivert 5, 5342 CM Oss. We vertrekken om 17.00 uur bij ’t Slotje. Aanvang etentje 17.30 uur. Kosten € 10,00 per persoon, incl. 1 drankje.
Het is de bedoeling dat we per auto gaan en eventueel met elkaar meerijden.
Opgeven tot en met uiterlijk zondag 3 februari bij Joke van den Berg tel. 412551

Op maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019 organiseert het bestuur van Dorpshuis’t Slotje i.s.m. Stichting Carnaval, weer 2 carnavalsmiddagen, speciaal voor de ouderen, in dorpshuis ’t Slotje. Iedereen, dus ook onze leden, zijn van harte welkom. Verkleden is altijd leuk, maar niet verplicht. Aanvang beide middagen om 14.00 uur.

Jaarvergadering
Op donderdag 14 maart organiseren we de jaarvergadering in Dorpshuis’t Slotje. Noteer deze belangrijke datum alvast in uw agenda. De stukken worden u t.z.t.toegezonden.

Contributiebetaling
De contributie voor 2019 bedraagt € 24,00 p.p. Wij verzoeken u deze contributie  vóór 15 februari 2019 over te maken op onze rekening bij de Rabobank. t.n.v. KBO Herpen, onder vermelding van uw straatnaam en huisnr. Ons IBANnr. is NL82RABO0121691772.

Mocht u toch liever contant betalen dan kan dit op 6 februari 2019, van 11.00 – 12.00 uur in ’t Slotje.

Cliëntondersteuning.
Als u vragen hebt m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), of  bij de gemeente een beroep wilt doen op deze wet dan kunt u hulp krijgen van een
cliëntondersteuner.
Ons bestuurslid, tevens cliëntondersteunster voor leden van de K.B.O., Tonny Klerks, zal u graag deze hulp bieden. Zij heeft inmiddels al diverse leden van dienst kunnen zijn. Mocht u een beroep op haar willen doen dan kunt u geheel vrijblijvend contact met haar opnemen. Haar telefoonnummer is: 0486-411915 of 06-30974367.

Activiteiten onderafdelingen
Ook onze onderafdelingen zijn na de feestdagen weer van start gegaan met hun
activiteiten. Als u over een of meer activiteiten bijzonderheden wilt weten of eraan deel wilt nemen, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die bij de onderafdeling staat vermeld achter op het jaarprogramma 2019 die u reeds met de Ons ontvangen heeft.

Reacties zijn gesloten.