NIEUWSBRIEF-april 2020

Coronavirus

Op 31 maart jl. is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april a.s. Dit is een aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: en het verbod tot 1 juni op alle vergunning plichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Door deze maatregelen hebben wij als bestuur besloten om alle activiteiten tot

24 augustus a.s. stil te leggen.

Alle activiteiten van KBO Herpen zijn tot 24 augustus a.s. geannuleerd:

 • Alle biljart wedstrijden die voor de competitie 2019/2020 nog gespeeld zouden moet worden.
 • Vrij biljarten op de middagen.
 • Fietsmiddagen (om de 2 weken).
 • Koersbal.
 • Kaarten.
 • Reisjes zijn tot een nader bepaalde tijd uitgesteld.
 • Eerstvolgende kien-middag is op 7 september a.s.
 • Line-Dance start weer op donderdag 10 september a.s.
 • Eerstvolgende computer inloopspreekuur is op 30 september a.s.

Helaas heeft het bestuur de vrijwilligersavond geannuleerd, we streven erna om

een nieuwe datum plannen.

Voor de HOR (Herpen-Overlangel en Ravenstein) muzikale middag van 17 april wordt alsnog een nieuwe datum ingepland.

Toneeluitvoering van “De weg naar de vrijheid” in de Lievekamp van 4 mei a.s. is geannuleerd er is nog geen duidelijkheid of deze uitvoering alsnog gespeeld wordt mocht er wel een datum bekendgemaakt worden dan plaatsen wij deze alsnog in een van onze nieuwsbrieven.

In de volgende nieuwsbrieven wordt u verder op de hoogte gehouden.  

Het bestuur wenst iedereen een goede gezondheid en pas goed op uw zelf en medemens in deze moeilijke periode.

Ophalen oud papier.

Op 27 maart jl. is door enkele vrijwilligers met 3 kraakwagens het oud papier in de bebouwde kom opgehaald, waarvoor het bestuur heel dankbaar voor is.

In het buitengebied is het papier niet opgehaald, bewoners zijn hiervan middels een brief op de hoogte gebracht.

Uiteraard respecteren wij de andere vrijwilligers die het besluit genomen hebben om welke reden dan ook afgezegd hebben. Alle begrip hiervoor.

We gaan bekijken hoe we voor de donderdag 23 april en vrijdag 24 april verder kunnen gaan invullen, de vrijwilligers worden hierover nog geïnformeerd.  

Uw contributie retour via VGZ.

Als u VGZ een aanvullende verzekering onder het collectief van KBO-Brabant heeft afgesloten, kunt u uw contributie over 2020 tot maximaal € 25,– terugontvangen. U dient bij VGZ de volgende documenten in te zenden:

 • Een kopie van uw ledenpas
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop de betaling van uw contributie aan de KBO-afdeling en het overgemaakt bedrag moeten zichtbaar zijn. Andere overboekingen en bedragen kunt u met een stift onzichtbaar maken maak wel eerst een kopie zodat het originele overzicht voor u leesbaar blijft.
 • Via post verzenden naar VGZ, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven, met vermelding van uw VGZ-klantnummer, geboortedatum, voorletters, achternaam, adres, postcode en woonplaats.

Jeu de Boules toernooi Kring Oss voor KBO Leden.

Het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi dat door de kring Oss georganiseerd wordt is op woensdag 8 juli a.s., aanvang 10.00 uur op het sportpark De Rusheuvel in Oss.

De deelnemers graag om 09.30 melden. Kosten: € 3,– per persoon incl. lunch. Voor niet-leden € 10,–.

U kunt zich inschrijven uiterlijk 8 juni a.s. bij onze secretaris Tonny Klerks

tel. 06-30974367 of 411915  

Betaling van het inschrijfgeld graag voldoen voor 7 juli a.s. bij Tonny Klerks.

Wij hopen op een groot aantal deelnemers die aan deze gezellige toernooi deel willen nemen. Mocht de huidige situatie na 1 juni a.s. wijzigen i.v.m. corona volgt nader bericht in de nieuwsbrief van mei a.s.  

Wat kunt u doen als de zorgaanbieder minder hulp geeft?

Zorgaanbieders hebben het door de corona-epidemie extra druk. Het lukt niet om overal de ondersteuning te geven die mensen gewend zijn. Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren, vraag dan aan familie, vrienden of buren om te helpen. Lukt het niet om deze problemen in uw eigen omgeving op te lossen? Neem dan contact op met de gemeente Oss. Samen met ONS welzijn en vrijwilligers kijken we dan wat we voor u kunnen doen. Heeft u een hulpvraag?

Bel dan naar Team Toegang Zorg& Welzijn, telefoon 14 0412.

Of met onze cliënten ondersteuning voor WMO, Tonny Klerks telefoon 411915.

Comments are closed