NIEUWSBRIEF-mei 2020

Coronavirus

De overheid heeft alle coronamaatregelen in Nederland verlengd tot en met dinsdag

20 mei a.s., daarna wordt verder bezien of er mogelijkheden bestaan voor versoepeling van deze maatregelen. Het verbod op alle vergunning plichtige bijeenkomsten, waar mensen bij elkaar komen, is verlengd tot 1 september a.s.

Ook KBO moet helaas voorlopig tot 1 september a.s. hier gehoor aangeven.

Wij hopen dat we in de nieuwsbrief van juli of augustus meer informatie kunnen geven wanneer en welke activiteiten opgestart mogen/kunnen worden.

Bezorging van nieuwsbrieven en de “ONS”

Wij zijn afhankelijk wanneer de “ONS” door KBO Den Bosch afgeleverd wordt.

Vanaf eind juli en de volgende maanden worden de “ONS” en de nieuwsbrieven iedere 4de week van de maand i.p.v. de 1ste week van de maand bij u bezorgd.

Alleen in de maand juni nog éénmalig in de week van 8 juni. Omdat we weinig nieuws te melden hebben, komt er in juni geen nieuwsbrief.

Passiespelen in Tegelen.

Het is op dit moment niet mogelijk om de Passiespelen in Tegelen dit jaar door te laten gaan.

Inmiddels zijn er nieuwe datums gepland en wel op 18 april en 29 augustus 2021.

T.z.t. wordt in de nieuwsbrief aandacht aan geschonken.

Jeu de Boules toernooi Kring Oss voor KBO Leden.

Het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi dat door de kring Oss georganiseerd zou worden op woensdag 8 juli a.s., kan dit jaar geen doorgang vinden.

Oud Papier

In de maanden maart en april heeft er een situatie voorgedaan dat het oud papier op een gepaste wijze werd opgehaald.

De mogelijkheid bestaat dat we op 28 en 29 mei a.s. weer zoals voorheen deze werkzaamheden kunnen gaan hervatten.

Harrie v.d. Berg neemt na 20 mei a.s. met iedere vrijwilliger contact op.

Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo

Vele mensen die thuishulp krijgen via de gemeente (uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) is vanwege corona, de hulp gestopt of verminderd.  Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen. De minister van VWS heeft daarom besloten dat mensen in april en mei 2020 de eigen bijdrage voor de Wmo van maximaal € 19,– per maand niet hoeven te betalen. De minister beslist op een later moment wanneer de eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Comments are closed