NIEUWSBRIEF juli 2020

Na een lange periode van onzekerheid, waren wij ook genoodzaakt om de activiteiten tot 1 september te annuleren. Voor iedereen was het een moeilijke periode. Ook zijn enkele KBO leden, familieleden en kennissen niet ontkomen aan het vreselijke virus. Het is nog steeds voorzichtigheid geboden. Denk vooral aan 1½ meter afstand bewaren, hoe moeilijk het soms kan zijn. Als we samenkomen voor de gezelligheid en/of om deel te nemen aan een leuke activiteit, zijn we ook samen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.

Dorpshuis ‘t Slotje is wegens vakantie gesloten t/m 23 augustus a.s. daarna worden enkele activiteiten weer opgestart met in achtneming van RIVM-maatregelen.

Biljarten: Vanaf 24 augustus is de soos in Dorpshuis ‘t Slotje weer geopend, iedereen kan weer vrij biljarten of oefenen voor de competitie. Regio competitie begint op 31 augustus a.s.

Kienen: op de 1ste maandag van de maand op 7 september a.s.

Koersbal: vanaf woensdag 2 september.

Kaarten en Line-dance, computer inloopspreekuur en fietsen. Omdat het moeilijk is om bij deze activiteiten 1½  meter afstand te bewaren, is het nog niet helemaal duidelijk hoe wij hier invulling aan gaan geven. We zijn in overleg met de vrijwilligers. In de volgende nieuwsbrief van augustus volgt meer info

Fitness-groepen bij Get in Shape te Ravenstein

De Fitness-activiteiten voor de leden van de K.B.O. Herpen kunnen weer worden hervat. Daarvoor zijn in de hal van de sportschool voorzieningen getroffen om afstand te houden, looproutes aan te geven en zoveel mogelijk veiligheid/hygiëne te garanderen voor de deelnemers. De activiteiten beginnen weer op 1 augustus onder leiding van Joep en zijn medewerksters. 

Voorlopig op de ochtenden van de maandag, woensdag en vrijdag: Om 11.00 uur op maandag en om 10.00 uur op de andere dagen.  Per groep maximaal 20 personen, die zich tevoren dienen aan te melden. Reservering kan per mail via de website (www.getinshape-ravenstein.nl) Get in Shape Ravenstein, kopje Lessen en vervolgens Fitmanager.

Verbouwing Dorpshuis ’t Slotje

Dorpsraad Herpen is al meerdere keren uitgebreid in gesprek geweest met de bestuur en gebruikers van Dorpshuis ’t Slotje over de plannen verbouwing dorpshuis. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen voorkeuren samen met de beheerders en gebruikers wordt goed gekeken naar wat het beste scenario is voor Herpen. Er zijn 4 opties:

1: gymzaal wordt multifunctionele ruimte/huiskamer, toiletgroep, voorgevel ramen en buitenruimte, aanpak klein Slotje.

2: zie 1 + ombouwen gymzaal en zolder tot mogelijk jeugdhonk, extra isoleren, dak, wanden en vloer, klein duurzaamheidspakket.

3: zie 2 + grote zaal wordt meegenomen.

4: nieuwbouw Dorpshuis ‘t Slotje met alles erop en eraan.

Comments are closed