Nieuwbrief november 2020

 

Per 14 oktober j.l. na 22.00 uur gelden nieuwe regels.

De maatregelen zijn weer verder aangescherpt. Sociaal contact is heel belangrijk en het is goed dat mensen hun sociale contacten weer kunnen aanhalen en elkaar kunnen opzoeken met maximaal 3 bezoekers per dag.

Wel wordt mensen uit risicogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen en oncontroleerbare situaties te vermijden. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.

Door deze aangescherpte maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om enkele leuke activiteiten nog steeds te annuleren, zoals Sint- Kerstvieringen etc. Maar het bestuur hoopt dat het coronavaccin binnen aanzienbare tijd op de markt komt en de vooruitzichten voor 2021 gunstiger worden. Maar momenteel moeten we de RIVM-maatregelen opvolgen.

Hebben mensen die een griepprik hebben gehad een voor-of nadeel met het nieuwe coronavirus?

De griepprik biedt bescherming tegen de griep. Het beschermt niet tegen andere virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Er is geen bewijs dat mensen die de griepprik hebben gehad vatbaarder zijn voor het nieuwe coronavirus. Je weerstand verminderd niet na een griepprik.

Ook is er geen bewijs dat de griepprik zelf een grotere kans op COVID-19 geeft. Daarnaast heeft een griepprik geen invloed op hoe erg de klachten zijn als je ziek wordt.

RABO ClubSupport Campagne.

Dit jaar ging het stemmen net even iets anders dan dat we van de Rabobank gewend waren. Namelijk via de Rabo App., maakt u geen gebruik van de Rabo App. dan kon u stemmen met een unieke stemcode die u per brief ontvangen hebt. Vanaf volgend jaar is het alleen nog maar mogelijk om te stemmen via de Rabo App. of inloggen met uw Rabobank pas waarmee u de betalingen verricht. Voor onze leden gaat dat problemen geven. Wij hebben dit kenbaar gemaakt bij de Rabobank. Rabobank neemt tijdens de evaluatie onze opmerking mee en komen hier later op terug. KBO bedankt iedereen die op onze vereniging gestemd heeft.

Senioren Expo 2021.

Wij ontvingen bericht van de organisatie van de Senioren Expo dat nu definitief besloten is om de komende editie niet door te laten gaan vanwege de risico’s. In 2022 staat de eerstvolgende weer op de planning. Te zijner tijd zullen wij iedereen daarover informeren.

Lidmaatschap.

Door bepaalde omstandigheden, verhuizing, ziekte of andere reden komt het weleens voor dat u geen gebruik meer kunt maken van de activiteiten van de KBO en u genoodzaakt bent om uw lidmaatschap op te zeggen. Graag afmelden voor 1 december a.s. bij secretaris Tonny Klerks of per mail kbo@kboherpen.nl mag ook telefonisch 06-30974367. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

Jeu de Boules.

Momenteel worden nieuwe plannen nader onderzocht, zodra er meer duidelijkheid is, komen we in de volgende nieuwsbrief op terug.

Het medisch Toiletpas is een noodzakelijke pas voor degene die medische problemen hebben, denk bijvoorbeeld aan de volgende meest chronische aandoeningen: ziekte van Crohn, Collitus Ulcerosa, PDS, IC, ALS, MS enzovoorts. De pas is niet ontwikkeld voor mensen die gratis naar het toilet willen maar écht voor diegene die stelselmatig problemen ondervinden en de deur niet meer uit durven.

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bedrijven, instanties en winkeliers er veel waarde aan hechten te kunnen zien en bepalen dat een Medisch Toiletpas geldig is voordat zij toegang willen verlenen aan hun toilet.

Op vertoon van uw gepersonaliseerde Medisch Toiletpas zult u ervaren dat u minder vaak geweigerd wordt tot een niet openbaar toilet.

Aan de Medisch Toiletpas zijn uiteraard kosten verbonden. De kosten voor de pashouder bedraagt € 15,95 per kalenderjaar. U zal dan ook ieder jaar in januari een nieuwe Medisch Toiletpas ontvangen voor het komende jaar tenzij u zich tijdig afmeldt.

CoronaMelder- app.

Niet iedereen kan de CoronaMelder-app. op hun telefoon gebruiken. Dat komt doordat hun toestel te oud is om te werken met de juiste versie van de mobiele besturingssystemen Android en iOS.

De corona-app blijkt voor lang niet iedereen bereikbaar: meerdere hebben geen geschikte telefoon om de CoronaMelder-app op hun telefoon te zetten. ”De techniek waarvan gebruik wordt gemaakt wordt niet ondersteund door oudere smartphones”.

De CoronaMelder-app werkt zodoende alleen op telefoons met iOS 13.5 of hoger en Android 6.0 of hoger.

De app kan mensen waarschuwen als ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

Cliëntondersteuning.

Als u vragen hebt m.b.t. de WMO, of andere vragen waar u hulp bij kunt gebruiken neem dan contact op met cliëntondersteuning Tonny Klerks, zij kan u hierbij van dienst zijn. Telefoonnummer is: 0486-411915 of 06-30974367.

De volgende nieuwsbrief wordt in de week van 23 november a.s.  bezorgd.

Comments are closed